آخرین اخبار : 

سبک زندگی

مزایای کتاب خواندن برای کودک دو ساله شما

مزایای کتاب خواندن برای کودک دو ساله شما هنگامی که بچه‌ها در کنار یک بزرگسال نشسته و داستان‌های جذاب را می‌شنوند، ارتباط مثبتی با کتاب ایجاد می‌کنند. خواندن با صدای بلند برای فرزندتان بخشی از مغز کودک را با تصاویر بصری، توانایی درک داستان و معنای کلمه، تقویت می‌کند. هنگامی‌ که شما برای کودک دو ساله خود کتاب می‌خوانید به او آموزش ...